บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมและกาแฟปรุงสำเร็จ ชนิดผง 3 in 1 ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอดจนห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อสนองความต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่าย เกล็ดขนมปัง ครีมเทียม และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า

“โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวิตดี”

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองระบบประกันคุณภาพ

GMP และ HACCP 

จาก SGS (Thailand) Limited

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกล็ดขนมปัง และผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมเทียม