ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูป

ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูป ตรา คัสตาร์ดี้

เหมาะสำหรับ ไส้ครีม (เอแคลร์) ไส้คัสตาร์ด (สำหรับขนมไหว้พระจันทร์) และไส้ขนมต่างๆ