ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูป

Instant Custard Mix

ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูป ตรา คัสตาร์ดี้

Instant Custard Mix Custardy Brand

เหมาะสำหรับ ไส้ครีม (เอแคลร์) ไส้คัสตาร์ด (สำหรับขนมไหว้พระจันทร์) และไส้ขนมต่างๆ

น้ำหนัก 750 กรัม