บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เกล็ดขนมปัง ครีมเทียม และกาแฟปรุงสำเร็จ ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม และห้างร้าน ตำแทนจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการผลิตพร้อมทั้งการยกระดับ และพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า