บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เกล็ดขนมปัง ครีมเทียม กาแฟปรุงสำเร็จและสินค้าอุปกรณ์เบเกอรี่ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ   ขนาดย่อม และห้างร้าน ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการผลิตพร้อมทั้ง      การยกระดับ และพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง        ความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า