แป้งทอดกรอบ (แป้งประกอบอาหาร)

แป้งทอดกรอบ (แป้งประกอบอาหาร) ตรา พระอาทิตย์

  • เหมาะสำหรับการชุบทอดอเนกประสงค์ สามารถใช้ทอดได้ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้
  • เพิ่มความกรอบ อร่อย ให้กับอาหาร