ครีมเทียม ตราDaily


ครีมเทียม ตราเดลี่

 

1.นํ้าหนักบรรจุ  :  บรรจุ 400 กรัมบรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

                                บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311069

                                บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311076

2.นํ้าหนักบรรจุ  :  บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

                                บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307352

                                บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 307567


ครีมเทียม ตราเรดเดลี่

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 308090

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 308106

 

ครีมหอมนมสด ตราเดลี่

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 900 กรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307628

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 308007


ครีมเทียม ตราเดลี่โกลด์

นํ้าหนักบรรจุ  : 

1.บรรจุ 200 กรัมบรรจุ 1x4x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307536

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 307727

 

2.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307253

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 307512

ครีมเทียมชนิดน้ำ ตราเดลี่

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 454 มิลลิลิตร บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311304

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311755

 

2.บรรจุ 1000 มิลลิลิตร บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311052

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311045