ชีส ตราEmborg


ท็อปปิ้งพิชซ่า ก้อนตรา Emborg
PIZZA TOPPING BLOCK
Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2.3 กิโลกรัม

บรรจุ 1x4 ต่อกล่อง

 

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 032149

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 032146

มอสซาเรลล่า ก้อนตรา Emborg
MOZZARELLA BLOCK
Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2.3 กิโลกรัมกรัม

บรรจุ 1x4 ต่อกล่อง

 

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 018150

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 018157


พิชซ่ายืด ขูดตรา Emborg
Pizza Stretch, Shredded IQF
Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 032101

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 032108

ท็อปปิ้งพิชซ่า ขูดตรา Emborg
PIZZA TOPPING SHREDDED Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัมกรัม

บรรจุ 1x5 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 033511

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 033518


CREAM CHEESE,
NATURAL

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1.5 กิโลกรัม บรรจุ 1x2 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 701215 142329

บาร์โค้ดกล่อง : 1 570121 5142326

CREAM CHEESE,
NATURAL

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 200 กรัม บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 018457

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 018461


ท็อปปิ้งพิชซ่า ขูดตรา Emborg
PIZZA TOPPING SHREDDED 
Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034464

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034461