ชีส ตราEmborg


กราน่า พาดาโน่ตรา Emborg
GRANA PADANO Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 2217054 013421

บาร์โค้ดกล่อง : 9 8001605 004627

มอสซาเรลลาขูดฝอยตรา Emborg
SHREDDED MOZZARELLA

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 200 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 701215 042773

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 014630


เกาด้าชีสตรา Emborg
GOUDA CHEESE Emborg Brand

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 4.5 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5701215 043883

อีดัมบอลตรา Emborg
EDAM Ball Emborg Brand

 นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1.9 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 701215 044616

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5701215 044613


พาร์เมซานขูดตรา Emborg
SHREDDED PARMESAN
Emborg Brand

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5704025 026841

บาร์โค้ดกล่อง : 2 5704025 026845

PERFECT SLICES  (24 slices)
Emborg Brand

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 400 กรัม

บรรจุ 1x16 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 033870

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 033877


PERFECT SLICES  
Emborg Brand

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 200 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 033047

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 033044