ชีส ตราFrozen House


พิซซ่า ท็อปปิ้งชนิดเส้น ตราFrozen House
PIZZA TOPPING SHREDDED

นํ้าหนักบรรจุ  :

          1.บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

                    บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310437

                    บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310451

       2.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

                    บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309967

                                                                             บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309974


พิซซ่า ท็อปปิ้งชนิดขูด แบบเเท่ง ตราFrozen House
PIZZA TOPPING Scrape Block

นํ้าหนักบรรจุ  :

             1.บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

                          บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310482

                          บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310499

            2.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

                         บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310468

                                                                                   บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310475