ชีส ตราWinny


มอสซาเรลล่าชีสชนิดเส้น
Mozzarella Cheese(Shredded)

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

2.บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

   

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309981

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309998

มอสซาเรลล่าชีสชนิดขูด แบบแท่ง
Mozzarella Cheese Scrape Block

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

2.บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

   

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310512

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310529


มอสซาเรลล่า
MOZZARELLA

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 312899

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313209

อีดัมชีส
EDAM Shredded

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311694

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311731


กราน่าพาด้าโน่ชีส
GRANA PADANO Shredded

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311687

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311724

เกาด้าชีส
GOUDA Shredded

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311694

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311731


ชีสผสม 4 ชนิด
4 CHEESE MIX Shredded

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 150 กรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311670

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311717