ธัญพืช ตราWinny


ลูกเกดอบแห้ง (สีดำ) ตรา Winny
Sundried Raisin Winny Brand

 

 

 

 

 

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309127

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310376

                 นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง
เมล็ดฟักทองอบแห้ง ตรา Winny
Dried pumpkin Winny Brand

 

 

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870 310079

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310383

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

ลูกเกดอบแห้ง (สีทอง) ตรา Winny
Golden Raisin Winny Brand

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870 310086

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310390

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เต็มเม็ด ตรา Winny
Cashew Nuts Winny Brand (Full)

บาร์โค้ดชิ้น     :  8 858870 310093

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310406

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบครึ่งเม็ด 
Cashew Nuts Winny Brand (Half)

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870 310413

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310420

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

เมล็ดข้าวโพดสำหรับทำป๊อบคอร์น
             (พันธุ์เห็ดมัชรูม) 
Mushroom Popcorn Winny Brand

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870 310550

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310567

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 


เมล็ดแตงโมอบแห้ง ตรา Winny
Dried watermelon Winny brand

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

เมล็ดทานตะวันอบแห้ง ตรา Winny
Dried sunflower Winny brand

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 500 กรัมต่อถุง     บรรจุ1x20 ต่อกล่อง
 2. บรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง   บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 


ธัญพืชพร้อมทาน Mixed 4 GRAINS

บาร์โค้ดชิ้น     : 8 858870 310703

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310710

                        นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 250กรัมต่อกระปุก    บรรจุ1x24 ต่อกล่อง