ธัญพืช ตราลอนทรู


ลูกเกดอบแห้ง (สีดำ) ตราลอนทรู (Sundried Raisin Lon Too Brand)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง


วอลนัทแห้ง ตราลอนทรู (Walnut Kernels LonTru brand)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310741

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง