ธัญพืช ตราเรือใบ


เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เต็มเม็ด
(WW240 A) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(WW240 A Full)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310758

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 10kg x 2 ต่อกล่อง

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เต็มเม็ด
(WW320 B) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(WW320 B Full)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310765

     นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10กิโลกรัม บรรจุ 10kg x 2 ต่อกล่อง


เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ครึ่งเม็ด
(WS) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(WS  Half)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 31077

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 10kg x2 ต่อกล่อง

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หักใหญ่
(LP) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(LP Big break)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309189

     นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10กิโลกรัม บรรจุ 10kg x 2 ต่อกล่อง


เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หักเล็ก
(SP) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(SP Less break)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310789

     นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10กิโลกรัม บรรจุ 10kg x 2 ต่อกล่อง

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ป่น
(BB) ตรา เรือใบ
Cashew Nuts Yacht brand
(BB Meal)

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310796

     นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10กิโลกรัม บรรจุ 10kg x 2 ต่อกล่อง


เมล็ดทานตะวัน ตรา Yacht
Dried sunflower Yacht Brand

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 25 กิโลกรัม

เมล็ดฟักทอง ตรา Yacht
Dried pumpkin Yacht Brand

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310390

      นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 12.25 กิโลกัรมต่อถุง  บรรจุ 2x1 ต่อกล่อง