ธัญพืช ตราPop Weaver


เมล็ดข้าวโพดสำหรับทำป๊อบคอร์น(พันธุ์เห็ดมัชรูม) ตรา Pop Weaver
Mushroom Popcorn Pop Weaver Brand

 

บาร์โค้ดชิ้น     : 0 41667 28407 5

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 22.68 กิโลกรัม