ธัญพืช ตราSunraisy


ลูกเกดอบแห้ง (สีดำ) ตราSunraisy (Sundried Raisin Sunraisy Brand)

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 10 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง


ลูกเกดอบแห้ง (สีทอง) ตราSunraisy (Golden Raisin Sunraisy Brand)

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 10 กิโลกรัมต่อถุง

   บรรจุ 1x1ต่อกล่อง