ธัญพืช ตรา วินนี่

Grains Winny Brand

 

ลูกเกดอบแห้ง (สีดำ) ตรา วินนี่

Sundried Raisin Winny Brand

 นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

ลูกเกดอบแห้ง (สีทอง) ตรา วินนี่

Golden Raisin Winny Brand

 นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ด ตรา วินนี่

Cashew Nuts Winny Brand (Full)

 นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบครึ่งเม็ด ตรา วินนี่

Cashew Nuts Winny Brand (Half)

 นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

เมล็ดข้าวโพดสำหรับทำป๊อบคอร์น(พันธุ์เห็ดมัชรูม) ตรา วินนี่

Mushroom Popcorn Winny Brand

 นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม