บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

ก่อกำเนิดขึ้นภายในเครือคิงส์ฮวดกรุ๊ป  ซึ่งดำเนินการผลิตแป้งสาลี และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เจริญเติบโต     ขึ้นมาเป็นลำดับ จึงได้ทำการก่อตั้ง บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  มีสถานที่ตั้งสำนักงานและโรงงานอยู่       เลขที่ 107 ม.8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ประเทศไทย    โดยมีงบลงทุนกว่า 170  ล้านบาท