บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกล็ดขนมปัง ครีมเทียมและกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอดจนห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อสนองความต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า

“โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวิตดี”