บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกล็ดขนมปัง         ครีมเทียม สินค้าอุปกรณ์เบเกอรี่ และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง          ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอดจนห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อสนองความต้องการให้ผู้บริโภคได้รับ                          ความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า

"โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวิตดี"