ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราเรือใบ


ผงฟูตราเรือใบ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม บรรจุ 1 X 24 X 12

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307703

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 308069

ผงฟูตราเรือใบ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม บรรจุ 1 X 15

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 323048

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 308014


ยีสต์แห้งสำเร็จรูป (เอชเอส )
ยีสต์ หวาน

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1 X 20

บาร์โค้ดชิ้น : 6 917790 993228

บาร์โค้ดกล่อง : 6 917790 993211

ยีสต์แห้งสำเร็จรูป (แอลเอส )
ยีสต์ จืด

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1 X 20

บาร์โค้ดชิ้น : 6 917790 993297

บาร์โค้ดกล่อง : 6 917790 993303


ผงฟูตราเรือใบ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 15 กิโลกรัม บรรจุ 1 X 1

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 301305

โกโก้ พาวเดอร์ ตราเรือใบ  (สีอ่อน)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310581

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310598

 


โกโก้ พาวเดอร์ ตราเรือใบ (สีมาตรฐาน)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310604

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310611

 

โกโก้ พาวเดอร์ ตราเรือใบ (สีดำเข้ม)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310628

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310635

 


ผงวุ้นตราเรือใบ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 25 กรัม

บรรจุ 1 X 25 X 12

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 308571

ผงวุ้นตราเรือใบ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 25 กรัม

บรรจุ 1 X 20 X 6

บาร์โค้ด : 8 858870 311762