ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราCHEF BAKER


ถ้วยทาร์ตไข่ CHEF BAKER 23 กรัม

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 414 กรัม บรรจุ (1 X 18) X 16 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309073

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309097


ถ้วยทาร์ตไข่ CHEF BAKER 13 กรัม

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 312 กรัม บรรจุ (1 X 24) X 12 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309066

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309080