ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราDaily


ดาร์ค คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(เม็ดชิพส์เล็ก)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311311

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311311

ดาร์ค คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(เม็ดชิพส์ใหญ่)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311373

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311380


ไวท์ คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(เม็ดชิพส์)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311335

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311342

ดาร์ค คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
เม็ดกระดุม

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311359

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311366


ไวท์ คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(BLOCK)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310666

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310697

ดาร์ค คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(BLOCK)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310659

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310680


ดาร์ค คอมพาวด์ ช็อคโกแลต
(STICK)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1600 กรัม

บรรจุ 1x9 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310642

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310673