ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราEmborg


WHIP TOPPING (CHILLED)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034044

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034041

COOKING CREAM UHT

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 ลิตร

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 012042

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 026732


PERFECT WHIP TOPPING

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ  200 มิลลิลิตร

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 029880

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 029887

WHIPPING CREAM

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 ลิตร

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 701215 046399

บาร์โค้ดกล่อง : 1 570402 5031910


CREAMY

 

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ  1.36 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 032910

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 032917

SOUR CREAM 10% FAT

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 033788


Whipped Cream,
Sweetened, in spray can

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x9 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 030039

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 030036

SPRAY WHIPPED CREAM

 

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 250 กรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 010598

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 010595


PERFECT PASTA CREAM

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 ลิตร

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 032606

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 032603

WHIP TOPPING

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1030 กรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 025981

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 025988


WHIP TOPPING VANILLA FLAVOUR

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034037

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034034