ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราFrozen House


สตอเบอรี่แช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870308243

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870308564

ผักรวม แช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870308526

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870308533


บลูเบอร์รี่ แช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

ราสเบอร์รี่ แช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1000 กรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง