ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราTaDa


ฟรุต ฟิลลิ่ง บลูเบอร์รี่

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1 X 20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 414845 070596

บาร์โค้ดกล่อง : (01) 15 414845 070593


ฟรุต ฟิลลิ่ง สตรอว์เบอร์รี่

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1 X 20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 414845 070626

บาร์โค้ดกล่อง : (01) 15 414845 070623


ฟรุต ฟิลลิ่ง แอปเปิ้ล

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1 X 20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 414845 070640

บาร์โค้ดกล่อง : (01) 15 414845 070647