ส่วนผสมเบเกอรี่ ตราWinny


โกโก้ พาวเดอร์ ตราวินนี่
(สีมาตรฐาน)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310819

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310840

โกโก้ พาวเดอร์ ตราวินนี่ 
(สีเข้ม)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310802

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310833


โกโก้ พาวเดอร์ ตราวินนี่
(สีดำเข้ม)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x24 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310826

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310857

เบคกิ้งโซดา
(โซเดียมไบคาร์บอเนต )

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 300 กรัม

บรรจุ 1x12ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311229

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311861


มอลโทเดกซ์ทริน

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311939

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311946

มอลโทเดกซ์ทริน

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 25 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311953

 


วีทกลูเตน

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 312844

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 312851

เนเจอรัล ดาร์ค ช็อคโกแลต ชิพส์
(ชิพใหญ่)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม 3,500 PCS/ kg

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309929

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309936

 


เนเจอรัล ดาร์ค ช็อคโกแลต ชิพส์
(ชิพเล็ก)

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ  1000 กรัม 7,000 PCS/ kg

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 4 806527 085973

บาร์โค้ดกล่อง : 4 806527 089834

เนเจอรัล ดาร์ค ช็อคโกแลต
คอมพาว์ด คอยน์

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309868

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 309875