อาหารว่าง ตราFrozen House


ชีสบอล (ถาดหลุม)
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 500 กรัม

                         - บรรจุ 20x1 ต่อถาด

                         - บรรจุ 10 ถาดต่อกล่อง

ชีสบอล
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม

                         - บรรจุ 40x1 ต่อถุง

                         - บรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง


ปอเปี๊ยะไส้หอยลายพริกเผา
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 40x1 ต่อถุง

                           บรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง

ปอเปี๊ยะไส้ผักโขมอบชีส
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 40x1 ต่อถุง

                           บรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง


ปอเปี๊ยะไส้เผือก
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 40x1 ต่อถุง

                           บรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง

ปอเปี๊ยะไส้ผัก-วุ้นเส้น
ตรา Frozen House

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 40x1 ต่อถุง

                           บรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง