เกล็ดขนมปังตรา พระอาทิตย์


เกล็ดขนมปัง ตรา พระอาทิตย์
Bread Crumbs Sun Brand

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

2.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 307239

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 307215