เกล็ดขนมปังตรา เรือใบ


เกล็ดขนมปัง ตรา เรือใบ
Bread Crumbs Yacht Brand

นํ้าหนักบรรจุ  :  1.บรรจุ 200 กรัม

                            2.บรรจุ 500 กรัม

                             3.บรรจุ 1 กิโลกรัม