เนย ตราคิงส์


เนยเทียมสำหรับคั่วป๊อปคอร์น

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัมบรรจุ 1x15 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 8 858870 302371