เนย ตราArdennes


เนยแลคติคชนิดจืด ตรา เออร์เดนเนส

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง