เนย ตราBridel


Bridel butter salted

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 3 155250 002551

 

Bridel butter unsalted

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัม บรรจุ 1x40 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 3 155250 002544


UNSALTED BUTTER FOR PUFF PASTRY BRIDEL BRAND

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม x 5ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 3 428200 214886

UNSALTED BUTTER BRIDEL BRAND

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 3 155250 002605