เนย ตราEmborg


BUTTER SALTED

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 026964

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 026961

BUTTER UNSALTED

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 5 กิโลกรัม บรรจุ 1x1 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 1 5704025 02629 9


BUTTER UNSALTED

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 026971

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 026978

COOK & BAKE BUTTER

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 500 กรัม บรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034440

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034447