เนย ตราMON AMI French


MON AMI French Butter, SALTED

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัมบรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034587

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034584


MON AMI French Butter, UNSALTED

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 250 กรัมบรรจุ 1x20 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 034594

บาร์โค้ดกล่อง : 1 5704025 034591