เนย ตราSolarec


เนยสดชนิดจืด สำหรับทำพัฟเพสตรี

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม X 5 ต่อกล่อง


เนยแลคติคชนิดจืด

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 10 กิโลกรัม