เบเกอรี่แช่เเข็ง ตราโอกุน


โดนัทแช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

บรรจุ (1 X 15) X 5 ถุง

โดนัทสอดไส้แยมสตรอเบอร์รี่

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

บรรจุ (1 X 15) X 5 ถุง

โดนัทสอดไส้แยมบลูเบอร์รี่

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

บรรจุ (1 X 15) X 5 ถุง