เบเกอรี่แช่เเข็ง ตราFrozen House


พายไส้ข้าวโพด

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้สับปะรด

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้ลูกตาล

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้ทูน่า

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้กะหรี่ไก่

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้ไก่ซอสขาว

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้แฮมชีส

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้ผักโขม

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

พายไส้หมูแดง

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

มินิพายไก่ซอสขาว

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

ถุงสีฟ้า : 50 ชิ้น/ถุง (1ถุง/กล่อง)

 

 

    «    1    2    3    4    »