เบเกอรี่แช่เเข็ง ตราFrozen House


มินิพายผักโขมอบชีส

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 50 ชิ้น/ถุง (1ถุง/กล่อง)

มินิพายทูน่า

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 50 ชิ้น/ถุง (1ถุง/กล่อง)

เดนิชช็อกโกแลตโรล

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 60 กรัม

ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

เดนิช เบคอน

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 20 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

เดนิช เกลียว

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 40 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

เดนิช แท่ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (5ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 20 ชิ้น/ถุง (5ถุง/กล่อง)

เดนิช ชินนาม่อนโรล

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 60 กรัม

ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

เดนิชแผ่น

ขนาด  : 20x30

ถุงสีฟ้า : 5 ชิ้น/ถุง (5ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 5 ชิ้น/ถุง (5ถุง/กล่อง)

เดนิสช็อกโกแลตสติ๊ก

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

เดนิชคาราเมลอัลมอนด์

นํ้าหนักบรรจุ : บรรจุ 50 กรัม

ถุงสีฟ้า : 25 ชิ้น/ถุง (3ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 25 ชิ้น/ถุง (3ถุง/กล่อง)

    «    1    2    3    4    »