เบเกอรี่แช่เเข็ง ตราFrozen House


แผ่นแป้งพิซซ่า

1.ขนาด : 5 นิ้ว    บรรจุ : 30 ชิ้น/ กล่อง

2.ขนาด : 7 นิ้ว    บรรจุ : 25 ชิ้น/ กล่อง

3.ขนาด : 9 นิ้ว    บรรจุ : 16 ชิ้น/ กล่อง

ครัวซองค์ ช็อคโกแลต

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 60 กรัม

ถุงสีฟ้า : 15 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

ถุงสีขาว : 30 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

 

ครัวซองค์ (ขาตรง)

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 25 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 25 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 60 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 40 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

3.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 70 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 35 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 35 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

ครัวซองค์ (หักขา)

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 25 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 25 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 60 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 40 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

3.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 70 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 15 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 35 ชิ้น/ถุง (2ถุง/กล่อง)

4.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 100 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (4ถุง/กล่อง)

 

    «    1    2    3    4    »