เบเกอรี่แช่เเข็ง ตราFrozen House


บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 400 กรัม

บรรจุ 1 X 6 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313353

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313667

ครัวซองค์ โกลด์

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

บรรจุ ( 50 g x 20 ) X 5

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310864

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311090

ครัวซองค์ โฮลวีท

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 50 กรัม

บรรจุ ( 50 g x 20 ) X 5 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311403

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311656

ครัวซองค์ โฮลวีท มินิ

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม

บรรจุ ( 30 g x 30 ) X 6 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311618

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311663

ครัวซองท์อบสำเร็จแช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม

บรรจุ ( 30 g x 10 ) X 5 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 312912

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313391

ครอฟเฟิลเนยสดอบสำเร็จแช่แข็ง

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม

บรรจุ ( 30 g x 10 ) X 8 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311984

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313360

ครอฟเฟิลไส้ผักโขมอบชีส

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 105 กรัม

บรรจุ ( 105 g x 10 ) X 4 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311960

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313377

ครอฟเฟิลไส้แฮมชีส

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 95 กรัม

บรรจุ ( 95 g x 10 ) X 4 ถุง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311977

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313384

มินิ ครัวซองค์ โกลด์

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม

บรรจุ ( 30 g x 10 ) X 15 ถุง

   บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311632

   บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 312264

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 30 กรัม

บรรจุ ( 30 g x 30 ) X 6 ถุง

   บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311106

   บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311274

พายไส้เผือก

1.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 45 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 20 ชิ้น/ถุง (4 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (8 ถุง/กล่อง)

2.นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 75 กรัม

   ถุงสีฟ้า : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

   ถุงสีขาว : 10 ชิ้น/ถุง (5 ถุง/กล่อง)

    «    1    2    3    4    »