เฟรนฟราย ตราEmborg


Emborg Shoestring 7/ 7 mm

 

 

 

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 022324

บาร์โค้ดกล่อง : 05 701150 223213

Emborg Crinkle cut 12.7 mm

 

 

 

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 022331

บาร์โค้ดกล่อง : 05 701150 223381


Emborg Straight 10/ 10 mm

 

 

 

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 5 704025 022348

บาร์โค้ดกล่อง : 05 701150 223459