เฟรนฟราย ตราFrozen House


French Fries Frozen House Brand 7 / 7 mm

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง


French Fries Frozen House Brand 10 / 10 mm

นํ้าหนักบรรจุ  : บรรจุ 1 กิโลกรัม  บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง