เฟรนฟราย ตราMY CHOICE


MY CHOICE Crinkle cut 11/11 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 906078 781327

บาร์โค้ดกล่อง : 4 89 06078 78132 5

MY CHOICE Shoes String 7/7 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 906078 781358

บาร์โค้ดกล่อง : 4 89 06078 78135 6


MY CHOICE Straight cut 10/10 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 906078 781365

บาร์โค้ดกล่อง : 4 89 06078 78136 3