เฟรนฟราย ตราMydibel


Mydibel Shoestring 7/ 7 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 413081 100074

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311137

Mydibel Crinkel Cut 10/ 20 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2.5 กิโลกรัม

บรรจุ 1x4 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 413081 250144

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311175


Mydibel Classic 9/ 9 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 413081 100074

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311137

Mydibel Shoestring 7/ 7 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2.5 กิโลกรัม

บรรจุ 1x4 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 413081 250014

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311144


Mydibel Classic 9/ 9 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2.5 กิโลกรัม

บรรจุ 1x4 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 5 413081 250021

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311168