เฟรนฟราย ตราSnow Valley


French Fries Snow Valley Brand
                       7/7 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311182

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311199

French Fries Snow Valley Brand
(Wavy)

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 6 959973 701381

บาร์โค้ดกล่อง : 6 959973 701558


French Fries Snow Valley Brand
10/10 mm

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 2 กิโลกรัม

บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 311205

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 311212