เฟรนฟราย ตราSUDUS


French Fries SUDUS Band ( 7/7 )

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

2.บรรจุ 2 กิโลกรัม บรรจุ 1x6 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 6 973654 980025