แป้งสำเร็จรูป ตราBakels


แป้งขนมปังจ๊อกก้า
ผสมธัญพืชเข้มข้น (สีอ่อน)

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 15 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 

แป้งขนมปัง
ฟาร์มเมอร์มัลติซีดเข้มข้น

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 


แป้งขนมปัง
ผสมธัญพืชเข้มข้น (สีเข้ม)
แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 

แป้งขนมปังธัญพืชเข้มข้น
รวม 8 ชนิด
แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 


แป้งขนมปังแซนวิชโฮลวีทเข้มข้น

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 15 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 

แป้งขนมปังพรีเมี่ยมเข้มข้น

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 15 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 


Bakels Gluten Free Bread Mix

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 

แป้งขนมปังมอลต์เข้มข้น

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 15 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 


แป้งขนมปังข้าวโพด
ผสมธัญพืชเข้มข้น

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุ 1x1
 2. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10

 

Gluten Free Artisan Bread Mix

แป้งขนมปังจ๊อกก้า ผสมธัญพืชเข้มข้น สีอ่อน

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

 1. บรรจุ   1 กิโลกรัม บรรจุ 1x10