แป้งสำเร็จรูป ตราWinny


แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ ทาโกยากิ

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309165

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310055

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ ชูครีม

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309141

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310031


แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ บัตเตอร์เค้ก

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309158

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310048

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ บราวนี่

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 309134

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310024


แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ วาฟเฟิล

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310307

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310048

แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำ โดนัทยีสต์

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 310321

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 310024


        แป้งแพนเค้กสำเร็จรูป

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 800 กิโลกรัม

บรรจุ 1x12 ต่อกล่อง

บาร์โค้ด : 8 858870 308113