แป้งสำเร็จรูป ตราWinny


แป้งฝรั่งเศส ชนิด T45

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313421

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313568

แป้งฝรั่งเศส ชนิด T55

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

 

 

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313438

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313575


แป้งฝรั่งเศส ชนิด T65

นํ้าหนักบรรจุ  :

บรรจุ 1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313445

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313582

       แป้งธัญพืช 25 %

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313490

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313612


แป้งขนมปัง
ผสมธัญพืชเข้มข้น (สีอ่อน)

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313483

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313629

แป้งขนมปัง
ผสมธัญพืชเข้มข้น (สีเข้ม)

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313452

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313599


          แป้งขนมปังผสมจมูกข้าวสาลี

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313476

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313636

            แป้งขนมปังธัญพืช

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313476

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313636


        แป้งขนมปังไรย์เข้มข้น

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313506

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313643

            แป้งผสมสำหรับทำมัฟฟิน

 

 

 

นํ้าหนักบรรจุ  :

1.บรรจุ 15 กิโลกรัม

บรรจุ 1x1

 

 

2.บรรจุ   1 กิโลกรัม

บรรจุ 1x10 ต่อกล่อง

บาร์โค้ดชิ้น : 8 858870 313513

บาร์โค้ดกล่อง : 8 858870 313650